Grow Our Humanity

26. 11. 2020 31. 08. 2021 Online událost

#GrowOur Humanity #MilanGrowsHumanity

„Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu.“ (Václav Havel)

V roce 2020 lidstvo čelí mnoha výzvám. Snažíme se společnými silami a prostředky porazit onemocnění Covid-19, zároveň usilujeme o snížení dopadů globálních klimatických změn a také jsme nuceni čelit rasismu, který se v dnešní společnosti stále vyskytuje. Projekt Českých center „Grow Our Humanity“ reaguje na současné celosvětové problémy a nabádá lidstvo, aby nezapomínalo na to být moudré, soucitné, ohleduplné, mající srdce a zejména BÝT LIDSKÉ. Humanita je také něčím, co v nás vyvolává různé pocity, dojmy a zdání a nutí nás jednat určitým způsobem.

Hlavní myšlenkou projektu je vrátit se zpět ke kořenům lidskosti a připomenout si odkud humanita pochází. Český národ má zakotvenou silnou tradici LÁSKY A PRAVDY, a proto se České centrum v Miláně nechalo inspirovat čtyřmi světově známými českými humanisty: Václavem Havlem, Janem Ámosem Komenským, Tomášem Garriguem Masarykem a Janem Patočkou a rozhodlo se šířit jejich odkaz v milánském veřejném prostoru.

„Buďme k sobě LIDŠTÍ, buďme LIDŠTÍ také k přírodě."

Jménem Českého centra v Miláně bychom touto frází rádi oslovili a zároveň vyzvali naše sledovatele ke společnému šíření LIDSKOSTI.  Bylo by nám nesmírnou ctí, kdybyste nám natočili krátké video o tom, který z níže uvedených citátu Vás oslovil a zda nějakým způsobem reflektuje současnou situaci. Abychom věděli, že se video týká našeho projektu „Grow Our Humanity“, prosím zmiňujte hashtag #GrowOurHumanity.

Předem děkujeme za Vaše úsilí společně s námi šířit LIDSKOST 

Sledujte #GrowOurHumanity na INSTAGRAMU


Václav Havel

Poslední prezident Československa a první prezident České republiky. Spisovatel, dramatik a politik, který je považován za jednu z nejdůležitějších postav v historii České republiky. Havel byl také jedním z hlavních představitelů „sametové revoluce“, nenásilného povstání, které pomohlo svrhnout komunistický režim.

Tomáš Garrigue Masaryk 

Byl československý státník, filosof, sociolog, pedagog, žurnalista a zakladatel novodobého československého státu.  Byl prvním prezident Československé republiky a často znám také jako „prezident Osvoboditel".

Jan Ámos Komenský

Byl posledním biskupem „Jednoty bratrské". Patří k největším myslitelům v české historii a je považován za otce moderní pedagogiky.  Dále je autorem první dětské obrazové knihy „Orbis Pictus“ a často také přezdíván jako „Učitel národů".

Jan Patočka

Byl jeden z nejvýznamnějších českých filosofů evropského rozměru minulého století. Zabýval se fenomenologií, filosofií dějin a navazoval na myšlenkovou tradici J. A. Komenského, T. G. Masaryka.  Stal se inspirátorem nezávislé inteligence a disidentů v období 60. a 80. let 20. století.


Partneři této události

Informace o události

  • Název události: Grow Our Humanity
  • Datum: 26. 11. 2020 31. 08. 2021
  • Adresa: Online událost

Podobné události