Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby: on-line koncert

Čt 17. 12. 2020 19:00 Online událost

České centrum v Miláně Vás ve čtvrtek 17. prosince v 19 hodin zve na on-line koncert tradiční České mše vánoční Jakuba Jana Ryby, která je považovaná za jeden ze symbolů českých vánočních svátků. Pojďme se společně naladit na toto nejkrásnější období v roce.

On-line 17. prosince v 19 hod. na Facebooku Českého centra v Miláně

Facebooková stránka události

Dvořákův komorní orchestr, dirigent: Libor Pešek

Kühnův komorní sbor, sbormistr: Pavel Kühn

varhany: František Xaver Thuri

sólisté: Jitka Soběhartová, Marie Mrázová, Vladimír Doležal, Richard Novák

Česká mše vánoční s podtitulem "Hej mistře, vstaň bystře" Jakuba Jana Ryby (1765-1815) se stala nejznámějším dílem jednoho ve své době z nejvzdělanějších českých kantorů a muzikantů, který svůj životní osud spojil s působením ve školských službách v malém městečku Rožmitále pod Třemšínem. Ryba v Rožmitále vyvíjel mnohostrannou činnost osvětovou, didaktickou, literární a zejména hudební. V jeho skladatelském odkazu nalezneme řadu mší na latinský text, ale jen jednu na text český. Ryba v tomto případě použil vlastní české podání příběhu o narození Krista v Betlémě po vzoru lidových jesličkových her.

Mše byla poprvé uvedena na Vánoce roku 1796 v barokním kostelíku Povýšení sv. Kříže. Právě v tomto kostele byla mše natočena v provedení skvělých sólistů i za zvuku původních barokních varhan z roku 1750 na něž Jakub Jan Ryba každou neděli 27 let hrával. Zimní atmosféra a dobové kostýmy dodávají koncertu mimořádnou vánoční atmosféru.

Koncert je doplněn záběry na unikátní Třebechovický Proboštův betlém, který je jediným betlémem v České republice prohlášeným za národní kulturní památku (v roce 1999). Celý betlém včetně mechanismu byl vytvořen ze dřeva před více než sto lety. Na ploše 6,9 x 1,9 x 2,2 metry se nachází více než 2 000 vyřezávaných dílů. Od června 2015 do března 2016 probíhalo restaurování Třebechovického Proboštova betlému za finanční podpory EHP fondů a Norských fondů 2009–2014,Královéhradeckého kraje. Restaurování probíhalo přímo v expozici muzea a návštěvníci mohli restaurátory vidět při práci. 

režie: Jan Bonaventura, stopáž: 46 min.

© BVA International  

Informace o události

  • Název události: Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby: on-line koncert
  • Datum: Čt 17. 12. 2020
  • Čas: 19:00
  • Adresa: Online událost

Podobné události