Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

4/9/2017 V souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které prezident republiky vyhlásil podle článku 63 odst. 1 písm. f) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a podle § 1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb., svým rozhodnutím, uveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017 a stanovil dny jejich konání na pátek 20. října 2017 a sobotu 21. října 2017, zveřejňujeme následující informace:

Podle ustanovení §3 odst.2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky budou volby probíhat rovněž mimo území ČR ve zvláštních stálých volebních okrscích při  zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.

Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 20 je volební místnost na Zastupitelském úřadě České republiky v Římě, Via dei Gracchi 322.

Hlasování zde bude probíhat ve výše uvedených dnech, tj. v pátek 20. října 2017  od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8.00 do 14.00 hodin.

Jestliže se bude fyzická osoba v době voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2017 zdržovat v zahraničí, má právo volit a hodlá hlasovat na tamním zastupitelském úřadě, má dvě možnosti jak postupovat.

Důležité je především to, zda se na území daného státu zdržuje dlouhodobě nebo zda se jedná o krátkodobý pobyt (např. dovolená, služební cesta, atd.) 

Více informací naleznete zde: