Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

21.5.2018

Vyhlášení vítězů mezinárodní překladatelské soutěže Cena Susanny Roth

Česká centra a České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny uspořádaly 5. ročník Mezinárodní soutěže pro mladé překladatele Cena Susanny Roth pro rok 2018. Soutěž se zaměřuje na začínající překladatele do 40 let, jejichž úkolem je překlad dosud nepřeložené současné české prózy. Vítězkou letošního ročníku překladatelské Ceny Susanny Roth pro Itálii se stala studenta z Univerzity v Padově, Giovanna Siviero, která byla vybrána odbornou porotou ve složení prof. Anna Maria Perissutti a Alessandra Mura ze sedmi přihlášených účastníků. Děkujeme všem za účast.

 

Porota velmi ocenila schopnost mladé překladatelky nakládat s literárním textem, která  je ve srovnání s ostatními účastníky soutěže jednoznačně nadprůměrná. Překlad je čtivý a přesvědčivý, adekvátně převádí četné frazémy, idiomy a stylistické odstíny, obsažené v letošní obzvláště obtížné ukázce. S vědomím praktické nemožnosti vyvarovat se při překladu některých sémantických či stylistických pochybení a faktu, že toto riziko je o to vyšší, není-li možné přeložit text v jeho celistvosti, si porota  předsevzala ocenit zejména prokázanou rozvahu této účastnice při uchopení celkového narativního planu a vynikající znalost italštiny. Z ostatních účastníků by porota chtěla obzvláště vyzdvihnout Alessandra Rittiho a Denisu Zancaner a zároveň vyjádřit přání, aby tato soutěž byla pro všechny nejen otázkou ocenění vítězů, ale především výzvou a motivací k pokračování v překladatelské činnosti. Tuto výzvu si porota přeje adresovat všem, kdo se letošního kola zúčastnili.

Všichni, i ti nejmladší a tudíž nejméně zkušeni, totiž prokázali nesporné vlohy a přišli s některými skutečně vynalézavými překladatelskými řešeními.

 

Giovanna Siviero (1993)

Odjakživa měla vášeň pro cizí jazyky a sen stát se překladatelkou.

V současnosti studuje češtinu, ruštinu a portugalštinu na fakultě Jazykového zprostředkování Padovské univerzity. Její studium je zaměřené na pochopení kulturních specifik, které představují největší výzvu v překládání jak literárních, tak odborných textů.  Také se zajímá o další aspekty kultury, jako je historie umění a folklor.

V roce 2016 spolupracovala na italském překladu rozhovoru s českým spisovatelem Tomášem Zmeškalem „Česká literatura se nemá už dlouho za co stydět“ (Tvar).

 

Místo konání:

Via G.B. Morgagni 20
20129 Miláno
Itálie

Datum:

21.5.2018

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala