Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

23.4.2012 19:00

Naše sestra Anežka

V únoru 2012 vyšel v Itálii překlad knihy Dagmar Pohunkové a Marie Kyralové: "Naše sestra Anežka" pod pozměněným titulem "Santa Agnese di Praga". Je třeba představit tuto českou svatou italskému čtenáři, pro kterého je Praha metou turistických cest, poněkud jinak. Avšak zůstává i pro něho velmi aktuální, jak to vyjádřil český básník Jan Zahradníček: "Přemyslovno, dívko gotická, svým odhodláním jsi se stala občankou nekonečna, současnicí všech století, uchem naslouchajícím bědě naší". Kurátorky prezentace Růžena Růžičková a Maria Teresa Natale představí knihu dne 23. dubna v 19.00 v Českém centru v Miláně

 

 

 

 

 

 

Staré proroctví praví, že v Českých zemích nastane doba míru a dobra, až se najde tělo Anežky Přemyslovny a ona bude prohlášena za svatou. V neděli 12. listopadu 1989 skončilo dlouhé očekávání a Anežka byla prohlášena za svatou. O čtyři dni později, 17. listopadu, začala památná „sametová revoluce“, což byla ta chvíle, kdy se v Praze obyvatelé vzbouřili komunistickému totalitnímu režimu, který krátce na to padl. Anežka Česká, vrstevnice Františka a Kláry z Assisi, se narodila v roce 1211 českému králi Přemyslu Otakarovi I. a Konstancii Uherské, jeho druhé ženě. Z důvodů upevnění politických pozic byla několikrát zasnoubena s různými královskými nápadníky, aby nakonec, okouzlena duchovním odkazem Františka z Assisi, odmítla sňatek s Fridrichem II., sicilským králem a založila klášter a špitál pro nemocné a chudé. Dopisovala si s Klárou z Assisi. Odešla do kláštera, který založila, kde ukončila svůj život naplněný modlitbou a péčí o nemocné a chudé. Zemřela 2. března 1282.

Dagmar Pohunková se narodila  ve Vídni, vystudovala lékařskou fakultu Karlovy univerzity v Praze a je členkou Řídícího výboru pro bioetiku Rady Evropy (CDBI) ve Štrasburku. Byla redaktorkou v nakladatelství Avicenum a díky Pražskému jaru také ve Vydavatelství České katolické charity. Od šedesátých let byla literárně činná pro samizdat jako překladatelka z němčiny a angličtiny. Podílela se na dokumentu Charty 77 o zdravotnictví. Po roce 1991 byla šéfredaktorkou Zdravotnických novin, členkou a pak i předsedkyní etické komise ministerstva zdravotnictví, bioetické komise Rady vlády pro výzkum a vývoj ČR a bioetické komise ČBK.

Marie Kyralová se narodila v Praze. Od roku 1990 je redaktorkou katolického nakladatelství a vydavatelství Zvon. Vystudovala obor čeština / latina, v němž  získala rovněž doktorát. Dlouhá léta se zajímá o  literaturou 17. století na Akademii věd v České republiky. Z latiny přeložila několik dokumentů a děl  mezi nimi například Encykliku Fides et ratio Benedikta XVI (1999)

Program

Místo konání:

Via G.B. Morgagni 20
20129 Miláno
Itálie

Datum:

23.4.2012 19:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala