Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

9.12.2013

Noc zpovědníka - prezentace italského překladu knihy Tomáše Halíka

České centrum Milano Vás srdečně zve na prezentaci nově vydaného italského překladu knihy Tomáše Halíka – Noc zpovědníka. V šestnácti esejích této knihy čtenář nalezne kritické úvahy o stavu a aktuálních problémech našeho světa i o současných proměnách náboženství, laskavě humorné šlehy do vlastních řad, filozofické meditace nad paradoxními biblickými výroky i psychologické postřehy z autorovy dlouholeté zkušenosti při duchovním doprovázení lidí, stojících mezi vírou a pochybností a hledajících odpovědi na vážné životní otázky. Představení publikace proběhne za přítomnosti autora 9. prosince 2013 od 18:30 hod v prostorách Českého centra Milano, Via G. B. Morgagni 20 Milano. Akce je realizována ve spolupráci s nakladatelstvím Paoline. Prezentace překladu proběhne za účasti: Giorgio F. Aletti, Honorárního konzula České republiky v Miláně, Mons. Francesco Braschi, ředitele fakulty slávistiky Akademie Ambrossiana a paní Paoli Fosson, redaktorky nakladatelství - Libro Paoline.

 

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. (1948) je profesorem Filozofické fakulty UK (přednáší filozofii a sociologii náboženství), od r. 1990 je prezidentem České křesťanské akademie. Věnuje se rovněž mezináboženskému dialogu. Za komunistického režimu působil v náboženském a kulturním disentu, po r. 1989 podnikl přednáškové a studijní cesty do všech 6 kontinentů, byl mj. hostujícím profesorem na univerzitách v Oxfordu, Cambridge a Harvardu. Jeho knihy vycházejí rovněž v angličtině, němčině, polštině, italštině, španělštině, maďarštině, ukrajinštině a slovinštině, chystá se vydání i v čínštině, turečtině, chorvatštině, italštině a francouzštině.

 

Papež Jan Pavel II. ho jmenoval poradcem Papežské rady pro dialog s nevěřícími (1990), Benedikt XVI. čestným papežským prelátem (2008). Je členem Evropské akademie věd a umění a řady dalších institucí, obdržel řadu literárních i jiných cen doma i v zahraničí včetně Ceny kardinála Königa (2003) a Ceny Romano Guardiniho „za vynikající zásluhy o interpretaci naší doby“ (2010), Ceny za nejlepší teologickou knihu Evropy (2011), čestného titulu „Člověk smíření“ za zásluhy o křesťansko-židovský dialog (2011) a Rytířského kříže řádu za zásluhy, udělené prezidentem Polské republiky (2012)

 

 

Místo konání:

Via G.B. Morgagni 20
20129 Miláno
Itálie

Datum:

9.12.2013

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala