Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2.12.2016 - 30.12.2016

Výstava Karel IV: císař na čtyřech trůnech zavítá do Milána

V milánském Museu Sv. Eustorgia zakončí svou cestu napříč italskými městy putovní výstava věnovaná 700. výročí narození Karla IV. Výstava pod názvem Císař na čtyřech trůnech bude ke shlédnutí v Museu Sv. Eustorgia od 2. do 30. prosince 2016. V rámci výstavy se bude konat také prezentace italského překladu autobiografie Karla IV. Vitae Caroli, která byla v září publikována italským nakladatelstvím Medusa Edizioni za účasti autorky Tiziany Menotti.

Výstava prezentuje zásadní momenty ze života Karla IV a jeho politicko-kulturní vliv v Evropě 14. století, jeho osobní i politický život, události a okolnosti, které utvářely panovníkův život. Karel IV. je oceňován především pro svou moudrost, vzdělanost a diplomatickou obratnost. Za jeho vlády dosáhly české země nebývalého hospodářského i kulturního rozkvětu. Karel IV. byl 11. králem českým, prvním českým panovníkem nesoucím jméno Karel (1346 – 1378), králem německým a římským od roku 1346 a císařem Svaté Říše Římské od roku 1355. Ve stejném roce obdržel i titul král Lombardie. Itálie byla zemí, ve které se císař naučil bojovým dovednostem a umění vlády. Jeho cesty napříč Itálií byly zásadní pro jeho osobní rozvoj. Byl ovlivněn prvními humanisty, například Petrarcou, které později pozval do Českých zemí.

Vita Caroli (v překladu Život Karlův) je autobiografické dílo, jehož autorem je Karel IV. Zachytil v něm zážitky z mládí, kdy žil ve Francii a Itálii, a počátky pobytu v Čechách do roku 1340. Události následujících let vylíčil už jiný autor. Poslední kapitola pojednává o Karlově korunovaci na římského krále v roce 1346. V díle se prolínají osobní prožitky s císařovým veřejným působením, značný prostor zabírají náboženské a morální úvahy. Z nemnoha citově zabarvených pasáží vyniká líčení návratu do Čech roku 1333. Byla napsána v latinském jazyce a nyní poprvé vychází v italském překladu.

 

 

Místo konání:

Museo di Sant'Eustorgio, Piazza Sant'Eustorgio, 1 20122 Milano

Datum:

Od: 2.12.2016
Do: 30.12.2016

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala