Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.9.2012 18:00 - 24.10.2012

Výstava sklářského umění Ivana Štěpána

Srdečně Vás zveme na slavnostní zahájení výstavy sklářského umění Ivana Štěpána, pořádané asociací Vicolo d’oro, jež se koná v sobotu 15. září 2012 v 18 hodin v Galerii B4, Via Vinazzetti 4/b, BOLOGNA. Výstava bude otevřena do středy 24. října 2012, vždy od 17 do 20 hodin od úterý do pátku, nebo dle dohody.

Ivan Štěpán patří do nové generace umělců, která přidává magický rozměr do tradičního sklářského řemesla své rodné země. Už jako velmi mladý začal milovat sklo, tajemný materiál, jež se nesnadno vymezuje. Skrze sklo vyjadřuje své myšlenky a své fantazii dává konkrétní formu. Jeho dílo není krásné jen na pohled, ale také pohladí po duši.
Ivan Štěpán se narodil v České republice v roce 1972 do rodiny s dlouhou uměleckou tradicí. Vystudoval průmyslovou střední školu se zaměřením na sklářství, poté začal pracovat ve sklárnách Beránek Škrdlovice, kde získal odvahu dát volný průchod svým uměleckým představám a vyzkoušet nové techniky. Žije a pracuje ve Žd’áru nad Sázavou.

Úvodní projev k výstavě Ivana Štěpána v Bologni, Galerie B4, 15/09/2012.

Tradice sklářství v Čechách sahá do středověku, jeho rozvoj byl zaručen bohatými přírodními zdroji. Produkce se vždy vyznačovala vysokou kvalitou i technickou dokonalostí. Málokdo ví, že představitelé sklářských hutí z benátského Murana požádali v 17. století vládu benátské republiky o uzákonění zákazu dovozu skla pocházejícího ze Zaalpí na území Benátek a vyslali několik mistrů do Čech, aby se tajně přiučili ze zkušeností českých sklářů. České sklo pokračovalo ve svém vývoji a stalo se světoznámým.
              
Během druhé poloviny XX.  století se tavené sklo stalo oblíbeným materiálem pro řadu vynikajících umělců, kteří v něm začali vytvářet svá trojrozměrná díla a sochařské objekty. Výrazným mezníkem se stala mezinárodní EXPO 58 v Bruselu, kde čeští umělečtí skláři vzbudili velký ohlas a stali se inspirátory pro výtvarníky Francie, Německa, Kanady i Spojených Států Amerických.Ivan Štěpán patří k mladým následovníkům tohoto složitého umění, jeho práce se vyznačují nejenom invencí a znalostí technologických postupů, ale i vůlí překročit meze kladené samotnou hmotou a jejím použitím.Na této výstavě  jsou představeny  obrazy- stopy ohně, kde rozžhavená hmota zanechává na ploše stopu svého žáru jako meteor na nebi.Trojrozměrné plastik-stély vycházejí z daného pravidelného rozměru a tvaru, který je narušen a opět sestaven do nové monolitní podoby, kde se v kontrastech  různě opracovaných ploch  rozehrávají světelné hry.Je tu předložen i výsledek mezního Štěpánova výtvarného hledání, enigmatické  sloučení dvou roztavených hmot, skla a litiny, reziduum kosmické hmoty, které Ivan Štěpán trpělivě opracovával po tři roky.Všechna Štěpánova díla v sobě nesou pojem Času, jiného, než na jaký jsme zvyklí, který nám chvatně dělí životy. Je to čas překvapení   -  (ve stopách ohně), poznání  -  (stély), čas pozvolného objevování nových horizontů jako v záhadném fragmentu z Vesmíru.  
Andrea Ballardini

 

 

       

 

  

 

 

Místo konání:
Via Vinazzetti 4/b, BOLOGNA.
Datum:

Od: 15.9.2012 18:00
Do: 24.10.2012

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala