Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

3.12.2011 11:30 - 11.12.2011 0:00

Jana Bernartová a Linda Čihařová na bienále ve Florencii

Na letošní 8. ročník mezinárodní přehlídky současného umění ve Florencii byly za Českou republiku nominovány kurátorkou Vlastou Čihákouvou Noshiro ze Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků dvě mladé výtvarnice Jana Bernartová a Linda Čihařová. Digitální umělkyně Jana Bernartová prezentuje na bienále velkoplošné tisky na hliníku z cyklu Pěkné krajiny a Linda Čihařová představuje své fotokresby kombinující fotografie krajiny a kresbu, jež je výrazem osobního čtení prostředí a současně posouvá význam krajiny. Slavnostní inaguraci se uskuteční dne 3. prosince v 11.30 ve Fortezza da Basco ve Florencii.

 

 

 

Jana Bernartová je digitální umělkyně, jejíž centrální zájem je zkoumání současných alternativ ke klasickému obrazu. Její práce se dotýkají netartu, videoartu, programování a tvorby uměleckého software a počítačové grafiky. Jana se narodila v Liberci (1983) a studovala umění ve čtyřech různých částech bývalého Československa – Bratislava, Liberec, Brno, Praha. Během jejího uměleckého působení experimentovala s řadou různých přístupů, nyní však převažují generativní formy počítačového umění. V současné době je Jana Bernartová studentkou Federica Díaze na doktorském studijním programu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.  Pravidelně se podílí na řadě národních i mezinárodních projektů. Její práce byly zahrnuty do výstav Control in Exile v Dox – centrum současného umění v Praze (2011), Otherness Exile v New Gallery London (2011), Theatre Mundi ve finském Tampere (2011), Hloupé a chytré v Galerii kritiků v Praze (2010), Fresh Film Fest v Karových Varech (2008), Invasion 6 v Pasinger Fabrik v Mnichově (2008).

Cyklus digitálních tisků Pěkné krajiny má svést naše smysly do říše fantazie. Jsme napadeni krásnými barvami. Ale ptáme se, je to opravdu krásné? Bližší pozorování přináší změnu ve smyslu kritiky našeho světa plného reklamy. Krajiny s jejich agresivní krásou balancují kdesi na hraně. Jana Bernartová pro svou práci uplatňuje často až vědecký přístup prvotního sběru dat a následné přehodnocování tvarů přírody, či spíše krajiny. Práce s počítačem jí dává možnost kontrolovat generované informace a zároveň vytváří dostatečný prostor pro náhodu.

Linda Čihařová (1982), žije a pracuje v Praze, kde také vystudovala Vysokou školu Uměleckoprůmyslovou. Absolvovala stáže na Famu, University of New Mexico v Albuquerque, Academy Beeldene Kunste v Maastrichtu a stipendijní pobyt v centru Egona Schieleho v Českém Krumlově.
Její tvorba má široké rozpětí a kombinuje nová média s klasickými, jednotícím prvkem a hlavním inspiračním zdrojem zůstává příroda, krajina a vazby s jejími obyvateli. Vychází z land artu a konceptu, ale inspirují ji i vědecké metody a výzkum přírodních procesů. Od roku 2001 se účastnila ve více než 40.ti výstavních projektech. V posledních letech je její tvorba presentována i v zahraničí (JAP, AU, DE, FR, IT).
Fotokresby jsou způsobem, jak uvidět formy jinak skryté racionální perspektivě. Použitím zvětšené části fotografie krajiny a momentu automatické představivosti ožívají stvoření žijící všude v našem prostředí a šeptávající příběhy o přežití i zániku. Samy se zde ukazují postavy, příběhy a situace, co chtějí být zvýrazněny. Kresba je zde výrazem osobního čtení v daném prostředí a vyjadřuje posunutí významu krajiny na interaktivní osobnost. Vzniká tak psychologický portrét a záznam osobního příběhu místa.
Nápad pro tento způsob tvorby byl inspirován vědeckým výzkumem fyzikálních sil, které pohání celý živý ekosystém. Přesto není cílem tento systém přesně popsat, ale ucítit vztahy, které zde fungují a předat tuto emocionální informaci dále. Ptám se: Jak způsob našeho vnímání vytváří prostředí, kterým jsme obklopeni?

Florence Biennale: http://www.florencebiennale.org/

Místo konání:
Fortezza di Basco, Firenze
Datum:

Od: 3.12.2011 11:30
Do: 11.12.2011 0:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala