Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

24.10.2011 19:00

Bohuslav Martinů

Il Trio Albatros představí v pondělí 24. října v 19:00 nové CD Promenade della casa discografia Stradivarius, věnované českému skladateli Bohuslavu Martinů (1890 – 1959), skladatele, které ho lze zařadit ke skupině hudebních velikánů české hudby, k nimž patří Bedřich Smetana, Antonín Dvořák nebo Leoš Janáček. Setkání bude řídit Oreste Bossini, moderátor rádia Rai 3. Il Trio Albatros: Stefano Parrino flétna, Francesco Parrino housle, Alessandro Marangoni piano, Něktéré úryvky CD budou zahrány živě.

 

 

 

 

Bohuslav Martinů

pocházel z rodiny poličského obuvníka a již jako dítě projevoval hudební talent. Začal hrát před veřejností na housle již ve věku 6 let a jako dospívající chlapec  vystupoval v solových houslových partech  na místních vesnických slavnostech. V roce 1906 byl přijat na konzervatoř v Praze, kde studoval hru na housle, klavír a varhany a odkud byl z disciplinárních důvodů dvakrát vyloučen. Od roku 1913 působil  jako houslista v České filharmonii .  V letech 1922-23 byl žákem  hudebního skladatele Josefa Suka. Komponoval pod vlivem Antonína Dvořáka, Igora Stravinského a Claude Debussyho  a složil více než 90 skladeb.
V roce 1923 se díky získanému stipendiu přestěhoval do Paříže, kde se setkal se Igorem Stravinským, Arthurem Honeggerem a dalšími z "Pařížské šestky".  Zajímal se o poetiku surrealistů a s C. Beckem, A. Cerepninem, T. Harsanyiem, M. Mihalovicem, A. Spitzmüllerem a A. Tansmanem založil kolem roku 1928, " École de Paris." Během druhé světové války našel útočiště před nacisty na jihu Francie a pak ve Spojených státech, kde až do roku 1943 vyučoval skladbu na Princetonské univerzitě. Na skončení druhé světové války byl pozván do Prahy, aby vyučoval skladbu na pražské konzervatoři. Politické události v roce 1948 jej přivedly zpět do USA. Do Evropy se vrátil až v roce 1953. Zemřel ve Švýcarsku v  roce 1959, kde byl pohřben až do roku 1979, kdy jeho ostatky byly přeneseny do Poličky.

Místo konání:

Via G.B. Morgagni 20
20129 Miláno
Itálie

Datum:

24.10.2011 19:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala