Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

7.6.2018 - 29.6.2018

Výstava současného českého umění „Spacewalk“ v Českém centru Milán

České centrum Milán vás srdečně zve na výstavu „Spacewalk“ kurátorek Hany Crotti Křenkové a Lucie Váchové, která je součástí projektu CZ’ ozvěny současného umění. Výstava nazvaná „Spacewalk“ prezentuje tři autory, dva muže a jednu ženu, odlišných generací. Vladimír Havlík, Jaroslav Chramosta a Adéla Součková jsou umělci, kteří pracují s rozličnými médii a v Miláně společně vystavují vůbec poprvé. Inaugurace výstavy se uskuteční 7. 6. 2018 od 18:30 a veřejnosti bude přístupná od 8. 6. do 29. 6. 2018 v Českém centru Milán. Otevírací doba expozice: po – čt 13:00 – 18:00, pá 10:00 – 16:00. Vernisáž výstavy bude obohacena úvodním rituálem - performancemi umělců, jejichž výsledek se stane součástí výstavy.

 

Výstava nazvaná „Spacewalk“ prezentuje tři autory, dva muže a jednu ženu, odlišných generací. Vladimír Havlík (*1959), Jaroslav Chramosta (*1978) a Adéla Součková (*1985) jsou umělci, kteří pracují s rozličnými médii a v Miláně společně vystavují vůbec poprvé. 

Kurátorky zvolily díla, která umělci vytvořili nezávisle na sobě. Vybrané práce fungují samostatně a zároveň jako celek, kdy zjednodušené archetypální (Adéla Součková) či abstrahované tvary autoři podřizují geometrickému řádu a od světla, jež prostupuje kresby tužkou na papíře (Vladimír Havlík) směřují ke „skutečnému“ světlu, které se dostává do prostoru díky nepatrným vláknům zasazeným v plochých objektech z betonu (Jaroslav Chramosta). Zatímco Vladimír Havlík pracuje s půdorysy církevních staveb a Adéla Součková se zaměřila na zachycení vztahu člověka k naší planetě, Jaroslava Chramostu zajímají prolínající se dimenze vesmíru. Všichni ale ve výsledku shodně transformují sledované fenomény a procesy do geometrizovaných struktur. Havlík mění architektonické plány v kosmické lodě, Chramosta transformuje své představy o možné podobě vesmíru do světelných plánů a Součková matku Zemi personifikuje postavami archaických Venuší. Fascinace samotným procesem vzniku, který se stává až rituálem, je nepochybně společná všem třem autorům.

Od Adély Součkové jsou prezentovány malby a tisky na textiliích, doplněné videoesejem a písní. Jedná se o užší výběr prací, které původně vznikly pro projekt nazvaný „O Zemi, jež se probouzí z nepokojného snu“ (2016). Na velkoformátové textilie Adéla Součková zaznamenala jednoduchou formou zejména ikony „rozpixelovaných“ Venuší, které se stávají strukturovanými obrazci, s nimiž pracují také Chramosta a Havlík. Malby a tisky na tenké látce budou zavěšeny v prostoru do symbolického tvaru kruhu, který současně může odkazovat ke tvaru planety nebo k tajemnému rituálu.

Od Vladimíra Havlíka jsou prezentovány kreseby tužkou na papíře, které vznikly v devadesátých letech. Autor vytvořil cyklus kostelních půdorysů, které se nenásilně proměňují v objekty, jenž svým tvarem mohou vzdáleně připomínat. Tyto precizní kresby tužkou jsou v Havlíkově tvorbě výjimečné, protože se věnuje především akčnímu a konceptuálnímu umění a performancím.

Od Jaroslava Chramosty je vystaven cyklus Membrán (2015). Autor aplikuje na hladkou betonovou plochu pomocí světelných rastrů poznatky vědeckých teorií nabízejících hypotézy o uspořádání vesmíru. Kombinací moderních materiálů (beton a světelné vlákno) vznikají subtilní objekty se záznamem lineárně vedených zářících drah. Tvrdá betonová hmota Membrán je v kontrastu k poddajným textiliím Adély Součkové, zároveň však Chramostovy objekty, které svým tvarem evokují „natažené kůže“, mají blízko k zavěšeným textiliím. Geometrizované struktury vepsané do plochy Membrán vykazují zase mystické vzezření ne nepodobné proměňujícím se půdorysům církevních staveb na kresbách Vladimíra Havlíka.

Vernisáž výstavy bude obohacena  úvodním  rituálem - performancemi umělců, jejichž výsledek se stane součástí výstavy.

Vladimír Havlík (*1959) vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (1978–1983), kde také od roku 1990 působí jako pedagog na katedře výtvarné výchovy. V roce 1999 obhájil habilitační řízení na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Věnuje se především akčnímu a konceptuálnímu umění, patří k našim nejvýraznějším performerům. V roce 2015 získal ocenění „Umělec má cenu“, které se každoročně uděluje jako gesto mladší generace tvůrců a teoretiků vůči generaci starších umělců.

Jaroslav Chramosta (*1978) studoval v ateliéru Kov a šperk  (Vratislav K. Novák) a absolvoval ateliér Sochařství II u Jiřího Beránka na pražské UMPRUM (1999–2005). Vedle volné umělecké tvorby se zabývá interiérovým designem. Charakteristickým materiálem se pro jeho práce stal beton, který v poslední době propojuje se světelnými vlákny.

Adéla Součková (*1985) studovala na pražské AVU (2007–2014), kde prošla více ateliéry a studium ukončila v ateliéru Vladimíra Skrepla a Jiřího Kovandy. V letech 2014–2016 studovala také na Hochschule für Bildende Künste v Drážďanech. Od malířské a kreslířské tvorby se postupně posunula k instalacím, videu a performancím, při kterých často vznikají kresby uhlem na „neomezené“ ploše stěn. Ve svých tematických projektech propojuje vždy více médií.     

Kurátorský projekt CZ’ECO DELL’ARTE VISUALE CONTEMPORANEA –  CZ’ ozvěny současného umění, založila Hana Křenková na konci roku 2013. Záměrem projektu je představovat tvorbu současných českých umělců v Itálii  formou výstav a doprovodných programů, jako je diskuze nebo workshop. Cílem projektu je nastínit zahraničnímu publiku s jakými přístupy prezentace se může setkat v kulturně-uměleckém provozu v České republice a ukázat, jakým způsobem čeští umělci reflektují světové trendy a v čem naopak spočívá jejich osobitost a odlišnost.

 

Místo konání:

Via G.B. Morgagni 20
20129 Miláno
Itálie

Datum:

Od: 7.6.2018
Do: 29.6.2018

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala