Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

11.12.2019 - 30.4.2020

PRODLOUŽENÍ PŘEKLADATELSKÉ SOUTĚŽE DO KONCE DUBNA. Výzva k účasti na 6. ročníku soutěže Cena Susanny Roth

Česká centra a České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny v Brně, vyhlašují 6. ročník Mezinárodní překladatelské soutěže Cena Susanny Roth určené začínajícím zahraničním překladatelům z českého jazyka do 40 let za nejlepší překladový text prozaického díla současného českého autora.

 

Cílem soutěže je kontinuální podpora mladých zahraničních překladatelů a bohemistů do 40 let, stejně jako podpora a šíření české literatury v zahraničí.

Do soutěže nelze přijmout již veřejně publikované překlady textu díla. V případě, že takový překlad účastník předloží, bere na vědomí, že tento nebude posuzován a hodnocen jako soutěžní překlad.

Účastník soutěže nemá nárok na úhradu žádných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v soutěži, její změnou nebo jejím zrušením.

• Zúčastněná teritoria

Aktuální ročník soutěže bude prostřednictvím místních ČCZ a ZÚ vyhlašován v těchto teritoriích: Bělorusko, Bulharsko, Francie, Itálie, Japonsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Severní Makedonie, Ukrajina a Velká Británie

• Text k překladu

Letošní porota ČC a ČLC vybrala knihu Veroniky Bendové Vytěženej kraj (nakl. FRA, 2019). Soutěžním textem je část knihy na str. 22 - 39 (str. 22 od druhého odstavce začínajícího větou Navigace stále čekala na signál, str. 39 až do věty Libkovice posraný) o rozsahu cca 22 normostran.

• Cena

Několikadenní návštěva ČR spojená s aktivní účastí na odborném semináři s doprovodným programem.

• Zadání a podmínky účasti

Účastník odevzdá soutěžní překlad textu knihy Veroniky Bendové Vytěženej kraj (strany 22 - 39) v elektronické podobě na e-mail ccrome@czech.cz

Kromě soutěžního překladu účastník v elektronické podobě poskytne svůj profesní životopis v podobě medailonku o rozsahu maximálně 1000 znaků (vč. mezer) v českém jazyce, aktuální fotografii vč. uvedení autora fotografie v tiskové kvalitě a čestné prohlášení deklarující autorství odevzdaného soutěžního překladu.

Odevzdáním výše uvedených dokumentů, údajů a fotografie účastník soutěže souhlasí s jejich zpracováním pro potřeby soutěže a s jejich použitím pro účely spojené s medializací soutěže, tzn. s jejich zveřejněním (na webech ČC, ČLC či ZÚ nebo prostřednictvím relevantních tiskovin) v případě svého vítězství v rámci daného teritoria.

• Termíny

Uzávěrka pro zaslání překladů: 30. dubna 2020

Zveřejnění výsledků: do 15. června 2020

Pobyt oceněných překladatelů v ČR: konec léta / začátek podzimu 2020

• Kontakty

České centrum Řím: ccrome@czech.cz

České centrum Milán: ccmilan@czech.cz

 

Více informací o knize

 

Text k překladu:

Pravidla soutěže:

Místo konání:
tutta Italia / celá Itálie
Datum:

Od: 11.12.2019
Do: 30.4.2020

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala