Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

9.9.2020 19:00

Global Science Café: Cell & Gene Therapy: The future has already begun

Ve středu 9. září v 19 h pořádají Česká centra další ze série Global Science Café, neformální setkání nad aktuálními tématy, tentokrát na téma "Cell & Gene Therapy: The future has already begun". Prostřednictvím sítě Českých center a jejich sociálních sítí bude akce sdílena také do zahraničí. Přednáška moderovaná doktorem Michaelem Londesboroughem bude v anglickém jazyce. Můžete se těšit na speciálního hosta RNDr. Michala Šimíčka, Ph. D.

 

Global Science Café

Cell & Gene Therapy: The future has already begun

 

ve středu 9. 9. 2020 od 19:00 (SELČ)

Host: RNDr. Michal Šimíček, Ph. D.

Moderace: Dr. Michael Londesborough, Ph.D.

Jazyk: angličtina

On-line na Facebook Centro Ceco Milano


Global Science Café Czech Centres (GSC) je cyklus populárně-vědeckých přednášek a debat s nejlepšími českými vědci, inovátory, ekonomy a dalšími významnými osobnostmi. GSC je (v současnosti ve formátu online) pořádaný Českými centry a sdílený v rámci celé sítě. Jde o neformální fórum určené k diskuzi nad současnými vědeckými a společenskými otázkami.

 

 

Buňky jako vycvičení zabijáci nádorů 

Jednu z hlavních oblastí výzkumu Michala Šimíčka představuje vývoj buněčné terapie pro léčbu nádorů krvetvorného systému. Buněčná terapie je zcela nová a extrémně účinná metoda v boji s rakovinou. Pacientům se do imunitního systému aplikují živé buňky vybavené receptory, jež pomáhají rozpoznat a cíleně eliminovat nádor. Tento způsob léčby je velmi bezpečný, poněvadž umí aktivitu buněk regulovat a případně je z organizmu odstranit. Problém léčby spočívá v ceně, která zůstává vysoká, jelikož se pro každého pacienta musí připravit buňky zcela nové, co nejvíc podobné vlastním buňkám. Michal Šimíček proto chce vytvořit univerzální buňky, jež by bylo možné vzít od libovolného dárce, a tím cenu podstatně snížit. 


O hostovi

RNDr. Michal Šimíček, Ph.D. obdržel v roce 2019 cenu Neuron v oblasti medicíny. Stal se členem elitní skupiny osobností české vědy, do níž patří např. plastický chirurg Bohdan Pomahač. Úspěch si vysloužil v biomedicínském výzkumu, konkrétně za zkoumání procesů, které způsobují zhoubná onemocnění, a jejich lékovou rezistenci. Vzdělání získal a dlouhodobě působil na pracovištích v Lovani (Belgie), Londýně a Cambridge, ale neváhal se vrátit na rodnou Moravu a rozjet špičkové vědecké centrum na klinice hematoonkologie ve FN Ostrava, kde vyvíjí unikátní technologie buněčné terapie pro různé typy rakoviny. Ve spolupráci s biomedicínským centrem PrimeCell Bioscience usiluje o spuštění produkce vlastních preparátů buněčné terapie. Tento projekt posouvá FN Ostrava na úroveň mezinárodně významných center léčby onkologických onemocnění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michal Šimíček, laureát Ceny Neuron pro mladé nadějné vědce za rok 2019 v oboru medicína © Nadační fond Neuron

 

O moderátorovi

Dr. Michael Londesborough, Ph.D. je britský vědec pracující v Ústavu anorganické chemie Akademie věd ČR, zaměřuje se na výzkum sloučenin boru. Je držitelem mnoha vědeckých ocenění, mj. třikrát vyhrál cenu pro české/slovenské mladé anorganické chemiky. Spolupracuje s British Council v Praze, podílí se na popularizačních projektech Akademie věd ČR, České televize a Národního technického muzea. Věnuje se zejména zpřístupňování vědy široké veřejnosti, vyučování mladých lidí a posilování mezinárodních vztahů mezi mladými vědci (soutěž FameLab). Za své popularizační aktivity získal např. od AV ČR Medaili Vojtěcha Náprstka (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Londesborough © Michael Londesborough

 

Partner

 


 

 

Místo konání:
Facebook Centro Ceco Milano
Datum:

9.9.2020 19:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala