Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Náš tým

 

Mgr. Simona Calboli

Pověřena řízením Českého centra Milano

calboli@czech.cz

Tel: +39 02 29 41 12 42

IP:   +42 02 34 66 85 30

 

Stážisté

stage_milano@czech.cz


Naši partneři