Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Kariéra

 

 

Česká centra, příspěvková organizace MZV ČR, vyhlašují výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ky Českého centra Řím

 

Náplň práce:

-   komplexní řízení Českého centra v zahraničí, odpovědnost za vytváření a realizaci programové nabídky Českého centra;

-   hospodaření s rozpočtovými finančními prostředky, fundraising.

Požadavky:

státní občanství ČR – dlouhodobý pobyt v Itálii výhodou;

ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského nebo inženýrského studijního programu;

praxe v řídící funkci minimálně 3 roky;

výborné administrativní a manažerské dovednosti, zkušenosti s projektovým řízením
a finančním řízením instituce;

reprezentativní vystupování, schopnost vést tým a motivovat spolupracovníky, časová flexibilita, komunikativnost, kreativita, orientace na výsledek;

ü  dobrá orientace v oblasti kulturní diplomacie, v aktuálním českém a evropském kulturním dění, přehled v oblasti mezinárodních vztahů, znalost problematiky teritoria;

zkušenosti z oblasti kulturních a kreativních průmyslů, inovačního podnikání, médií, marketingu nebo PR výhodou;

znalost italského jazyka min. na úrovni C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;

výborná znalost anglického jazyka;

uživatelská znalost kancelářských programů (MS Office) na vysoké úrovni;

řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič);

bezpečnostní prověrka na stupeň důvěrné nebo písemný souhlas s žádostí o její provedení.

Co nabízíme:

- prestižní práci v oblasti kulturní diplomacie s mezinárodní působností;

- profesní a osobní rozvoj;

- odpovídající platové ohodnocení;

- práci v malém dynamickém kolektivu s českými a místními zaměstnanci;

- zajímavé platové podmínky.

Dokumenty požadované k výběrovému řízení:

 osobní dotazník (ke stažení na www.czechcentres.cz v sekci Kariéra);

 strukturovaný životopis;

 motivační dopis max. na 1 stranu A4;

 vlastní vize činnosti Českého centra Řím na období let 2018 až 2022, v rozsahu maximálně tří normostran;

příklad modelového projektu i s rozpočtem, který by uchazeč chtěl realizovat jako nejvýznamnější akci ČC Řím, v rozsahu maximálně 2 normostran textu A4;

 doklady o absolvování jazykové zkoušky na požadované úrovni nebo prohlášení               o předložení dokladu o jejím absolvování nejpozději do termínu jmenování do funkce
(kromě osob s dlouhodobým pobytem v Itálii);

kopie dokladu o nejvyšším dokončeném vzdělání;

výpis z Rejstříku trestů ne starší tří měsíců.

 

Výběrové řízení a další informace:

Uchazeči zašlou požadované dokumenty elektronicky na adresu konkurz@czech.cz nejpozději do 20.5.2018. První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní účasti uchazečů. Uchazeči postupující do druhého kola budou vyzváni k předložení lustračního osvědčení, popř. dokladu
o podání žádosti o jeho vydání. Druhé kolo výběrového řízení proběhne v sídle Českých center, Václavské náměstí 49, Praha 1 a o termínu jeho konání budou postupující informováni minimálně týden předem.

Informace o Českých centrech jsou dostupné na http://www.czechcentres.cz/