Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

O nás

 

Česká centra:

Historie Českých center se začala psát na konci 40. let minulého století, kdy vznikla první kulturní a informační střediska v Sofii a Varšavě. Česká centra v současné podobě byla založena v roce 1994 a dnes mají 24 poboček v 20 zemích na třech kontinentech. Prostřednictvím Českých center a společně s naším zřizovatelem Ministerstvem zahraničních věcí ČR již 70 let šíříme povědomí o naší zemi, posilujeme její dobré jméno v zahraničí a představujeme ČR jako moderní zemi s bohatou kulturní tradicí. Často jsme prvním kontaktem zahraniční veřejnosti s Českou republikou. Daří se nám vytvářet dlouhodobé partnerské spolupráce s předními institucemi a osobnostmi v zemích našeho působení. Jsme aktivním nástrojem české zahraniční politiky v oblasti veřejné diplomacie.

 

České centrum Milán funguje nepřetržitě od června 2010. Naše činnost je velmi rozmanitá a zasahuje do mnoha oborů působnosti. Prosazujeme českou kulturní scénu v Itálii. Prezentujeme úspěchy české vědy, výzkumu a inovací. Podporujeme výuku českého jazyka a bohemistiku, ale také obchodní a regionální spolupráci. Aktivity v jednotlivých oblastech kultury využíváme pro zvýšení povědomí o tvůrčím prostředí a trendech v ČR. Mapujeme příležitosti k prosazování českých projektů v Itálii. Kulturní prezentaci propojujeme s tradičními i moderními tuzemskými značkami, ukazujeme kreativitu českého průmyslu a díky tomu napomáháme i v oblasti obchodních zájmů ČR a přibližujeme ČR jako atraktivní turistickou destinaci.

 

Obory působnosti:

Výtvarné umění ● Film ● Divadlo ● Čeština ● Literatura ● Design ● Móda ● Hudba ● Tanec ● Architektura ● Věda ● Výzkum ● Inovace ● Kontakty ● Spolupráce ● Obchod ● Média ● Společnost ● Informace

 

Co nabízíme:

Prezentace ● Networking ● Mapování příležitostí ● Vlastní projekty ● Výuku českého jazyka ● Mediální spolupráci ● Kurátorské a novinářské cesty

 


Foto:Tomáš Hercog, Milan design week 2015 výstava_Unplugged_UJEP

 

 

 


Naši partneři