Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

O nás

 

Česká centra:

Historie Českých center se začala psát na konci 40. let minulého století, kdy vznikla první kulturní a informační střediska v Sofii a Varšavě. Česká centra v současné podobě byla založena v roce 1994 a dnes mají 24 poboček v 20 zemích na třech kontinentech. Prostřednictvím Českých center a společně s naším zřizovatelem Ministerstvem zahraničních věcí ČR již 70 let šíříme povědomí o naší zemi, posilujeme její dobré jméno v zahraničí a představujeme ČR jako moderní zemi s bohatou kulturní tradicí. Často jsme prvním kontaktem zahraniční veřejnosti s Českou republikou. Daří se nám vytvářet dlouhodobé partnerské spolupráce s předními institucemi a osobnostmi v zemích našeho působení. Jsme aktivním nástrojem české zahraniční politiky v oblasti veřejné diplomacie.

 

České centrum Milán funguje nepřetržitě od června 2010. Naše činnost je velmi rozmanitá a zasahuje do mnoha oborů působnosti. Prosazujeme českou kulturní scénu v Itálii. Prezentujeme úspěchy české vědy, výzkumu a inovací. Podporujeme výuku českého jazyka a bohemistiku, ale také obchodní a regionální spolupráci. Aktivity v jednotlivých oblastech kultury využíváme pro zvýšení povědomí o tvůrčím prostředí a trendech v ČR. Mapujeme příležitosti k prosazování českých projektů v Itálii. Kulturní prezentaci propojujeme s tradičními i moderními tuzemskými značkami, ukazujeme kreativitu českého průmyslu a díky tomu napomáháme i v oblasti obchodních zájmů ČR a přibližujeme ČR jako atraktivní turistickou destinaci.

 

Obory působnosti:

Výtvarné umění ● Film ● Divadlo ● Čeština ● Literatura ● Design ● Móda ● Hudba ● Tanec ● Architektura ● Věda ● Výzkum ● Inovace ● Kontakty ● Spolupráce ● Obchod ● Média ● Společnost ● Informace

 

Co nabízíme:

Prezentace ● Networking ● Mapování příležitostí ● Vlastní projekty ● Výuku českého jazyka ● Mediální spolupráci ● Kurátorské a novinářské cesty

 


Foto:Tomáš Hercog, Milan design week 2015 výstava_Unplugged_UJEP

 

Hlavní partner Českých center:

 

ČESKÉ CENTRUM-ČESKÝ DŮM MOSKVA (ČC-ČDM) je součástí sítě dvaceti čtyř Českých center působících v zahraničí. Věcným rozsahem činností, charakterem a objemem poskytovaných služeb je však ČC-ČDM v porovnání s ostatními Českými centry ojedinělý. Vedle obecné reprezentace a popularizace České republiky v návaznosti na aktivity Velvyslanectví České republiky v Ruské federaci, kterého je formálně nedílnou součástí, je ČC-ČDM především výjimečným zázemím pro dlouhodobě působící zástupce českých firem v Ruské federaci i pro individuální české cestovatele. ČC-ČDM je největším areálem ve vlastnictví České republiky v zahraničí, disponuje 122 kancelářemi, 132 byty a 87 hotelovými pokoji. K dispozici jsou dále konferenční místnosti, salonky, business centrum, autodoprava, restaurace, pivnice, bar, tělocvična, venkovní hřiště, posilovna, sauna a další. České centrum-Český dům Moskva se nachází přímo v centru Moskvy, přibližně 2,5 km od Rudého náměstí a Kremlu. V současné době je v ČC-ČDM akreditováno cca 100 zástupců českých firem. Business centrum ČC-ČDM nabízí vyhledávání kontaktů na potenciální ruské obchodní partnery, informuje o výstavách a veletrzích konaných v Ruské federaci i v České republice, spolupodílí se na organizaci seminářů, firemních prezentací a obchodních jednání, zprostředkovává tlumočnické a překladatelské služby. Business centrum koordinuje svou činnost s Velvyslanectvím ČR v RF, se specializovanými vládními agenturami CzechTrade a CzechTourism, které mají rovněž svá zastoupení v objektu ČC-ČDM. Dále spolupracuje s Hospodářskou komorou ČR a Komorou pro hospodářské styky se SNS.

Pro více informací navštivte stránky ČDM: https://czechhousemoscow.cz/o-nas/

 

 


Naši partneři