Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

O nás

 

Jsme součástí sítě Českých center, příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR. Přinášíme to nejlepší z oblasti kultury, vzdělávání, obchodu a turistiky České republiky. Českých center je 22 a jsou zastoupena ve 20 zemích na 3 světových kontinentech.

Naším posláním je rozvíjet dialog se zahraniční veřejností. médii a podpora aktivní prezentace ČR ve všech oblastech kultury, vědy a školství, obchodu a cestovního ruchu. Standardem je pomoc při prosazování české kultury do programů předních uměleckých institucí v zemích působení. Česká centra jsou součástí Evropského sdružení národních kulturních institutů EUNIC.

České centrum Milán bylo v červnu 2010 přestěhováno z Říma do Milána a je součástí sítě Českých center. České centrum Milán má k dispozici výstavní prostory pro 70 osob, sál s promítacím zařízením pro 30 osob, informační kancelář pro veřejnost s knihovnou. Realizuje společné putovní projekty Českých center, spolupracuje s významnými kulturními institucemi v Miláně a podporuje výměnné projekty. Pořádá výstavy, promítání filmů, koncerty, besedy a přednášky, spolupracuje s krajanskými spolky, bohemisty, kulturními instituty dalších zemí a řadou italských institucí.

 

 

 Český dům


Naši partneři