Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Státní svátek Cyrila a Metoděje

V pátek 5. července bude České centrum zavřeno z důvodu státního svátku Cyrila a Metoděje. Učení bratři Cyril a Metoděj přišli v 9. století šířit křesťanskou víru na území Velké Moravy a Panonie. V rámci svého působení na tomto území vytvořili písmo hlaholici, přeložili Bibli do staroslověnštiny a prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk. Proto jsou dnes považováni za patrony všech slovanských národů, či apoštoly Slovanů, a v České republice se těší velkému uznání. Zdroj obrázku: http://www.cescor.org/0214.html