Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

5/2018 Bohemistický seminář ve Zlíně

Moravská zemská knihovna vyhlašuje seminář určený pro zahraniční bohemisty. V roce 2018 je realizován ve spolupráci s Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně. Seminář se uskuteční ve dnech 15. 7. – 21. 7. 2018. Pracovní část semináře je plánována od 16. do 20.7.

 

Kulturní nabídka semináře bude založena jednak na filmových programech a jednak na autorských čteních. V průběhu semináře bude opět udělena Cena Premia Bohemica za mimořádný přínos české literatuře v zahraničí.

Ubytování bude zajištěno ve Zlíně po celou dobu konání semináře, odkud budou podnikány fakultativní výlety. Přihlášky posílejte v termínu do 31. 5. 2018 na adresu sinclova@mzk.cz. Registrační poplatek, z něhož bude hrazeno ubytování, doprava v průběhu semináře, exkurze i stravování, činí 2000 korun.