Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Překladatelský workshop českého jazyka na univerzitě Ca' Foscari v Benátkách

České centrum ve spolupráci s italskými univerzitami Ca' Foscari v Benátkách, Universita v Padově a Udine, připravilo překladatelský workshop pro studenty českého jazyka studujících na výše zmíněných univerzitách, který se konal dne 15. března 2018 v Benátkách. Hlavním cílem tohoto workshopu je podpora výměny informací a know-how mezi jednotlivými vyučujícími a studenty z univerzit, kde se vyučuje český jazyk. Tento projekt je spojen s každoroční překladatelskou soutěží pro mladé překladatele Cena Susanny Roth pořádané Českými centry a Českým literárním centrem.