Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Římské nakladatelství Aracne právě publikovalo knihu o Janu Husovi, kterou napsala Anežka Žáková

22/2/2017 Letos v únoru vydalo v Itálii nakladatelství Aracne historicko-filozofickou studii Jan Hus mezi tradicí a revolucí, kterou napsala mladá autorka Anežka Žáková. Předmluvu ke knize napsal německý protestantský pastor prof. Lothar Vogel, který působí na Teologické evangelické fakultě v Římě a doslov napsal prof. Lubomír Žak ze Slovenska, který vyučuje na Papežské lateránské univerzitě ve Vatikánu.

Kniha

Kdo byl Jan Hus? Proč byl odsouzen k smrti? Byl to kacíř nebo mučedník? Tradicionalista nebo revolucionář? Na tyto a další otázky se bude snažit odpovědět tato studie, prezentující italskému publiku kontroverzní postavu českého kazatele a teologa, žijícího v pozdním čtrnáctém století, který brojil proti korupci v církvi a vyzval své lidi, aby znovu objevili pravdu a svobodu víry. V této rekonstrukci věnuje autorka zvláštní pozornost analýze historického a kulturního kontextu a vývoji husitství, ale chce také zdůraznit především hlavní poselství zanechané Janem Husem: nestárnoucí poselství koherence a lidské důstojnosti.

Autorka

Anežka Žáková vystudovala filozofii, teologii a historii na Papežské lateránské univerzitě ve Vatikánu, dále na Libera Università degli Studi Maria SS a na Univerzitě degli Studi v Trentu. Autorka se nejvíce zabývá osobou a reformami Jana Husa. Spolupracuje s Lubomírem Žakem.