Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

07/2019 OPEN CALL: rezidenční pobyt pro zahraniční literáty na téma "30 let svobody"

Institut umění – Divadelní ústav (IDU) vypisuje výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt "30 let svobody", který se uskuteční v Praze v období od 1. do 30. listopadu 2019.

 

O rezidenční pobyt mohou zažádat bohemisté a zahraniční editoři, novináři, reportéři, publicisté, spisovatelé, překladatelé, literární kritici a vědci, kteří aktuálně pracují na tématu spojeném s událostmi r. 1989 v tehdejším Československu.

Autorovi bude hrazeno: ubytování, cestovní náklady do/z ČR a náklady spojené s pobytem ve výši 10 000 Kč. 

Deadline přihlášek do 17/7 2019. 
Výsledky budou známy do 16/8 2019. 

Více informací:

www.rezidence.idu.cz

www.culturenet.cz

 

Přihlašovací formulář: