Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

05/2019 Cena Susanny Roth 2019 - vyhlášení vítěze

S radostí oznamujeme, že vítězem letošního ročníku překladatelské Ceny Susanny Roth pro Itálii se stal absolvent Univerzity v Padově, Alessandro Riti. Odborná porota ve složení Laura Angeloni a Stefania Mella vybrala jeho překlad jako nejlepší ze sedmi přihlášených účastníků. Gratulujeme vítězi a moc děkujeme všem zúčastněným.

 

Cena Susanny Roth je organizována Českými centry a Českým literárním centrem již pátým rokem. Soutěž se zaměřuje na začínající překladatele do 40 let, jejichž úkolem je překlad dosud nepřeložené současné české prózy. 

Alessandro Riti je absolventem Padovské univerzity. Vystudoval slavistiku a lingvistiku v Padově a na Univerzitě Karlově v Praze. Ke slavistice se dostal díky ruštině, kterou začal studovat již v prvním ročníku. Ve druhém přidal češtinu, což jen podnítilo jeho vášeň pro jazyky. Absolvoval jeden semestr polštiny, dva roky slovinštiny a slovenštině se věnoval jako samouk. Právě v Praze následně dopsal svou diplomovou práci v oboru lingvistiky. I po dokončení univerzity má nadále velký zájem a chuť učit se novým jazykům a stále se zdokonalovat ve slovanských jazycích, kterým se věnoval během svých studií.

Z ostatních účastníků by porota chtěla vyzdvihnout také překlad Lary Fortunato.

 

© foto Leonardo Riti