Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Páté setkání českých škol v Itálii, tentokrát v Boloni

13/3/2017 V sobotu 25. března 2017 se v Boloni již po páté sejdou zástupci českých škol v Itálii konkrétně z Milána, Boloně, Florencie, Říma a Neapole. Ty čeká pestrý program, ve kterém je zahrnuta prezentace nových projektů, mezi něž patří například projekt „Knihovna v mateřském jazyce“, na kterém spolupracuje knihovna v Boloni Salaborsa a krajanská sdružení s Českou školou v Boloni. Přítomna bude i logopedka Jitka Kaulfussová z Centra řeči a komunikace z Prahy, která představí na workshopu konkrétní ukázky práce s bilingvními dětmi. V neposlední řadě se uskuteční i prohlídka s českou průvodkyní v historickém centru Boloně. Na závěr večera proběhne malý hudební recitál pianistky Moniky Fenyešové a Andrey Doskočilové. Celé setkání, na kterém nebudou chybět zástupci Českých škol bez hranic, Ministerstva školství, sportu a tělovýchovy ČR, Velvyslanectví ČR v Itálii a Českého centra, podporuje především výměnu zkušeností mezi učiteli. Toto setkání škol probíhá pravidelně od roku 2013.