Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

Výstavní expozici, poprvé otevřenou publiku tvoří přibližně 60 děl českého umělce Vlastimila Košvance (Praha1887-1961) byla zahájena dne 23.9. a potrvá do 27.11.2011 v Palazzo Martinengo Villagana in Villagana.

„Úkolem kurátora výstavy Roberta Consolandiho je přispět k poznání umělce a zformulovat poselství, které by divákovi bylo srozumitelné. kulturní údálost tohoto druhu je definována východisky „aplikovaného bádání“ a výukového procesu, který je v neustálé transformaci; poznání se pak odráží v organizačním projektu výstavy společně se snahou představit si ji jako rozhraní mezi publikem a jazykem vystavených děl. V dialogu mezi obsahem a formou se kurátor stává tlumočníkem, schopným, je-li to možné, převést díla do racionálního vyraziva. dát jim možnost nechat vyplynout na povrch jejich symbolický význam a ikonografickou hodnotu, aniž by sám upadal do přemštěných osobních interpretací.

Budeme-li mít stále na paměti, že skutečným komentátorem díla je publikum, pak toto publikum musí mít možnost nacházet ony elementy, které v pojmech informačního systému porozumění umožňují. Rozmístění děl v určitém výstavním prostředí, které je v paláci Martinengo Villagana ustovavováno pod názvem Galerie Vlastimila Košvance a patří pod hlavičku Muzea Martinengo Villagana s. r. o., vytváří prolnuti se sférou privátní dimenze a otvírá se nové vědecké exegezi. Výuka probíhá nejen prostřednictvím popisků, katalogů a prohlídek s výkladem, které jsou podstatnými elementy pro šíření znalostí, ale rovněž prostřednictvím interaktivní didaktiky, tj. přirozeného rozmístění děl určených k „nazření“ a možnosti vytváření osobního, privilegovaného a diskrétního kontaktu. Ve svém úhrnu výstava uplatňuje a požaduje kulturní místa pro výuku vkusu a kráse.

Výstava Vlastimila Košvance, která je pořádána poprvé v Itálii i v Evropě byla pozorně projektována a vítá nás prostřednictvím návrhu, projektu a výstavního uspořádání architekta Paola Mestrinera ze „studioazero“, v záměrně všedním prostoru s akcenty na domáckou a ztišenou teatralitu: poklidná a minimalistická barokní scénografie s odvíjí ve správném umístění světelných zdrojů. Světlo, jakožto protagonista vyjevování děl, díky ušlechtilosti paní Piery Gandiniové, prostor vytváří a stává se klasickou ikonou, která přispívá k napájení originální imaginativnosti vyvstávající z italského světelného designu a díla českého umění. Intuice setrvává ve světelné emisi uvnitř prostoru, který ustavuje nejen vztah mezi divákem a prostorem, ale i vztah  mezi osobou, jednotlivcem a prostředím v určitém horizontu, v němž noc dosud nepohasla a den ještě nenastal: nechybí zde onen konceptualismus, který je tak vhodný pro středozemní lyriku, pro mýtus, pigmentaci ruměných a rumělkových závěsů, které téměř něžně obklopují díloa. Krása a styl světel však do prostředí nevpadají násilně, spíše se stávají, jako diskrétní nymfy, integrální součástí „pokojů“ s přesným strukturálním propojením, ve kterém i boiseries, zrcadla, nábytek a předměty, patřící do majetku rodiny Mantinengo ožívají, tvoříce čelní a zadní část galerie a napájejí historickou kontinuitu pražského hosta.

Zásluhu za to, že do svého výpravného sídla uvedli Vlastimila Košvance, je třeba v prvé řadě přiznat manželům, hrabatům Medolago Poli Martinengo Villagana, ale nezapomínejme rovněž na přítomnost jejich tichého společníka, kterým je Giuseppe Franzoni, jenž se objevuje „za kulisami mýtu“, neboť umělce objevil a zanechává nám tak svědectví o svých snech…“

Roberto Consolandi

Výstavu je možno navštívit  od čtvrtka do neděle 9.30 - 12.30; 14.30 - 20.00