Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

Inaugurace fotografické výstavy "Un´altra Praga - Jiná Praha" a prezentace stejnojmenné knihy Francesca Jappeliho a Sergia Corduase se bude konat dne 10 března 2010 v 18.30 v Českém domě

Nebývalá zastavení, nekonvenční podoba Prahy: vyprázdněný městský prostor, zkosený pohled na osamělé ulice, fragmenty budov, na kterých se podepsal čas; poslední léta před pádem Zdi. Ve městě, které ovládla už dávno normalizace, sice zapouštěl kořeny disent, ale především dále přetrvávala ta niterná pravda, ve které snad tkví pravé drama, věčná neuróza tohoto místa.

Atmosféry zachycené spouští na černobílý film vypovídají o zatíženosti lidských a historických osudů. A navíc kontrapunkt Corduasových textů, někdy láskyplně ironických, jindy skrytě vášnivých, ale vždy se žádostí po nemagické ani tragické pravdě pro město všemi tolik milované, jenže milované na základě mnoha nedorozumění.

Francesco Jappelli  je z Milána, vystudoval fyziku a vydal několik vědeckých publikací. Fotografuje od r. 1980 fotoaparátem Zenza Bronica 6x6 pouze na černobílý kinofilm. Věnoval se také studiu architektury, předmětů a měst. V r. 2008 vydal knihu svých fotografií “da Praga 1983 – 1988. Immagini di una topografia letteraria” (úvod S. Corduas). Své snímky Prahy 80. let vystavoval v Milánu, Florencii, Bologni, Římě, Benátkách a v Praze.

Sergio Corduas  dokončil studium češtiny v Římě r. 1967 u prof. A.M. Ripellina  (s vyznamenáním). V letech 1967-71 lektor italštiny v tehdejším Československu (Karlova univerzita). Od r. 1971 až dodnes profesor českého jazyka a literatury, Universita Ca Foscari, Venezia. Jeho hlavní publikace jsou spojené s vydavatelskou a překladatelskou prací četných teoretiků a českých spisovatelů (poslední jsou Hrabal, Weiner a Deml).