Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Kurzy českého jazyka v Českém centru Miláno - podzim 2017

České centrum jako jediná organizace v Miláně, nabízí možnost výuky českého jazyka v několika úrovních. Od podzimu 2017 nabízíme opět všeobecné jazykové kurzy českého jazyka pro začátečníky, mírně pokročilé, středně pokročilé. Výuka je semestrálně organizována do 60 hodin nebo 30 hodin za semestr, v malých skupinách (6 - 10 studentů). Kurzy budou tradičně probíhat v prostorách Českého centra Milán na adrese Via G. B. Morgagni 20, 20 129 Milano (metro M1: Lima)

 

Ať už jsou vaše důvody k zahájení jakékoli, soukromé, obchodní nebo vás jednoduše vede nadšení a láska k našemu jazyku, přijďte si k nám ověřit vaši úroveň a seznámit se studenty, kteří naše kurzy navštěvují již roky. 

KURZY ZAČÍNAJÍ 4. ŘÍJNA 2017

Den otevřených dveří jsem pro vás přirpavili 23. září 2017 od 10-13.00hod. 

Kurzy podzim 2017-2018:

středa  18:30 – 20:00 / 20:00 - 21:30

pátek 20:00 - 21:30

sobota 10:00 – 11:30 / 11:30 - 13.00

Pro výběr nejvhodnějšího kurzu je možné absolvovat jednu lekci zdarma a své potřeby a požadavky si ujasnit s naší lektorkou češtiny Olgou Řiháčkovou. 

Cena:

30 lekcí za semestr: 320,- €

15 lekcí za semestr: 180 ,- €


Didaktika:

Vyučující je česká rodilá mluvčí, která v kurzech propojuje teorii s praxí. Studenti jsou vedeni k přirozenému používání gramatiky, syntaxe, slovní zásoby i typických slovních spojení. Od začátku jsou nabádáni k používání jazyka, a to zábavným způsobem a s ohledem na individuální schopnosti a potřeby každého studenta. Důraz je rovněž kladen na odstraňování bariér, jako je například strach dopouštět se chyb, které obvykle efektivní výuce jazyka brání.

Pro více informací se můžete obracet na email: ccmilano@czech.cz nebo tel.: +39 02 29 41 12 42

Budeme se na vás těšit!