Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Kurzy českého jazyka v Českém centru Milán - podzim 2018

České centrum, jako jediná organizace v Miláně, od podzimu 2018 nabízí opět možnost výuky českého jazyka v několika úrovních – začátečníci, mírně pokročilí a středně pokročilí. Výuka je organizována v malých skupinách (6 - 10 studentů) do 30 nebo 15 lekcí za semestr. Kurzy budou tradičně probíhat v prostorách Českého centra Milán na adrese Via G. B. Morgagni 20 (metro M1: Lima).

 

Ať už jsou vaše důvody k zahájení studia soukromé, obchodní nebo vás jednoduše vede nadšení a láska k českému jazyku, přijďte si k nám ověřit vaši úroveň a seznámit se se studenty, kteří naše kurzy navštěvují již roky.

KURZY ZAČÍNAJÍ 3. ŘÍJNA 2018

Den otevřených dveří jsme pro vás připravili v sobotu 22. září 2018 od 10 do 13 hod. 

Kurzy podzim 2018 - 2019:

středa a pátek: 18.30 – 20.00 / 20.00 - 21.30

sobota: 10.00 – 11.30 / 11.30 - 13.00

Pro výběr nejvhodnějšího kurzu je možné absolvovat jednu lekci zdarma a své potřeby a požadavky si ujasnit s naší lektorkou češtiny Olgou Řiháčkovou. 

Cena:

30 lekcí za semestr: € 320 

15 lekcí za semestr: € 180 


Didaktika:

Vyučující je česká rodilá mluvčí, která v kurzech propojuje teorii s praxí. Studenti jsou vedeni k přirozenému používání gramatiky, syntaxe, slovní zásoby i typických slovních spojení. Od začátku jsou nabádáni k používání jazyka, a to zábavným způsobem a s ohledem na individuální schopnosti a potřeby každého studenta. Důraz je rovněž kladen na odstraňování bariér, jako je například strach dopouštět se chyb, které obvykle efektivní výuce jazyka brání.

Pro více informací se můžete obracet na email: ccmilano@czech.cz nebo tel.: +39 02 29 41 12 42

Budeme se na vás těšit!