Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

Dne 18. prosince 2011 nás opustil disident, dramaturg a po politickém zvratu v roce 1989 také první prezident svobodného Československa Václav Havel. Odvážný intelektuál a idealista s hlubokým smyslem pro národ a stát nikdy nepřestal bojovat za lidská práva a to nejen ve své vlasti. Jeho dramatická díla Audience, Largo desolato a Odcházení, spolu s dalšími texty Moc bezmocných a Dopisy Olze psanými ve vězení, hluboce analyzují roli jednotlivce v totalitární společnosti. Osobnost Václava Havla zůstala odkazem pro mnohé i po jeho odchodu z politické scény. Zanechává bohaté literární dědictví, texty a divadelní hry, politické projevy a především svědectví, že jen hrstka lidí se svými morálními a intelektuální principy se může úspěšně vzepřít konformismu a diktaturám.