Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Noc Literatury v Miláně

Zpět do galerie

České centrum Milán, ve spolupráci s nakladatelstvím Keller a Festivalem literatury v Miláně, připravilo druhý ročník milánské Noci literatury, v rámci které proběhne prezentace knih předních českých spisovatelů. Na akci budou italskému publiku přečteny ukázky z knihy českých spisovatelů Radky Denemarkové (Peníze od Hitlera), Arnošta Lustiga (Krásné zelené oči) a Otty Pavla (Smrt krásných srnců), které vyšly v italském překladu v nakladatelství Keller. Čtení proběhne za účasti paní Evy Lustigové, která zde také představí svůj film „Tvoje slza, můj déšť: Přítomnost Arnošta Lustiga“. Dalšími hosty večera jsou italský novinář Francesco Cataluccio a docent českého jazyka na Univerzitě v Padově Alessandro Catalano.