Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Robert V. Novák: AIAP

Zpět do galerie

Česká knižní a užitá grafika v posledních dvou desetiletích zaznamenala mnoho významných změn a mezi českými grafiky se objevila nová jména. Mezi ně patří Robert V. Novák, který v posledních letech nejvýznamněji přispěl svými plakáty a knižní tvorbou k reprezentaci současné české grafické produkce. Asociace AIAP italských grafických tvůrců, po spolupráci na výstavách věnovaných české grafice ve spolupráci s Českým centrem, otevírá svou galerii tvorbě Roberta V. Nováka.